ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
  - พื้นที่สงขลา http://advisor.rmutsv.ac.th
  - พื้นที่ตรัง http://advisor.rmutsv.ac.th/trang
  - พื้นที่ไสใหญ่ http://advisor.rmutsv.ac.th/saiyai
  - พื้นที่ทุ่งใหญ่ http://advisor.rmutsv.ac.th/tungyai/