ข่าวประชาสัมพันธ์.......
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ...
กำหนดการสอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาป.โท ประจำปีการศึกษา 2560
     http://reg.rmutsv.ac.th/reg/news/topic.php?q=60